HAKKIMIZDA // Biz Kimiz ?


Bizler farklıyız.

Mimarlık sektöründe kurulduğu 1986 yılından bugüne kadar proje tasarım, uygulama ve kontrolörlük alanında hizmet vermektedir. Tüm işlerimizde karşılıklı saygı, sevgi ortamı oluşturmak için çaba gösteren, ilişkilerinde süreklilik arayan, süreç içerisinde pozitif değerler oluşturan, müşteri memnuniyeti adına yoğun gayretle çalışan bir kurumuz.

“Bizler, müşterilerimizin bireysel haklarını koruma ve kişisel haysiyetlerine saygı duyma yükümlülüğünü de üstlendiğimizi biliyoruz. Faaliyetlerimizi özel şekilde yürütür, bu esnada oluşan güvenin devamlılığı için çalışırız. Doğruluk ve sadakat vazgeçilmez ilkelerimizdendir. Bizler en yüksek etik standartlara uygun hareket eder tüm ilişkilerimizde adalet ve hak anlayışını koruyacak şekilde davranır farklı amaç taşımayız. Tüm ilişkilerimizde adil olur, işlerimizi olumsuz etkileyecek hareketlerde bulunmayız. Bizler piyasadaki konumumuzun yenilikçi fikirler, hizmetlerin kalitesi ve prensiplerimiz ile oluştuğunu biliyoruz. Tüm kararlarımızı bilinen standartlara uygun alır, takipçisi oluruz. Üçüncü şahıslara verilen bilgi ve belgelerin tam ve doğru olarak gösterilmesi prensibinde hareket ederiz. Faaliyetlerimizi, etkinlik gösterdiğimiz her işte geçerli sözleşmelere uygun şekilde yaparız. Tüm bunların hem günümüzde hem de gelecekte gücümüzün kaynağını oluşturduğu bilincindeyiz.

Kısaca bizler işlerimizi etik kurallar içerisinde doğru yapar, bu hususların firmamız kurumsal kültürün temel unsurları olduğunu bizlerin teminatını taşıdığını bilir bu bilinçle hareket ederiz.

Bu bilinçle; SAYGILI, SORUMLU, GÜVENİLİR, İLKELİ, TECRÜBELİYİZ.

TOP